1. REKISTERIN NIMI

  Aidem Oy

  REKISTERINPITÄJÄ

  Aidem Oy, Helsinki, Y-tunnus                , Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki  0441234567

  REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

  Rasmus Kuu 0441234567 aidem@aidem.com

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

  REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • ·  Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • ·  Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • ·  Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
  • ·  Tapahtumatiedot
  • ·  Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • ·  Rekisteröidyn itse antamat tiedot

   SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

   Asiakkaan antamat tiedot

   TIETOJEN LUOVUTUS

   Aidem Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

   REKISTERIN SUOJAUS

   Rekisteriä käyttävät vain Aidem Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.
   Aidem Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla.

   HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

   Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

   MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

   Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

   MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

   Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.3.2020.